Arif Bey Kona

SAFRANBOLU'NUN TARH

Geleneksel Türk toplum yaantsnn bütün özelliklerini günümüze tamas ve kendini zamana kar saklam olmas, Safranbolu’yu “Korumann Bakenti” ünvanna kavuturmutur. Ülkemizde bulunan yaklak 50.000 kadar korunmas gerekli kültür ve tabiat varlnn yaklak 1500’ü Safranbolu’dadr. Sahip olduu zengin kültürel miras kent ölçeinde korumadaki baars Safranbolu’yu “Dünya kenti” yapm ve Safranbolu, UNESCO tarafndan 17 Aralk 1994 ylnda “Dünya Miras Listesi” ne alnmtr.

Safranbolu, antik devirde ‘Paplogonya’ olarak bilinmektedir. Tarihi M.Ö. 3000 li yllara kadar uzanan bölgede, Safranbolu ehir yerleiminin kesin tarihi tam olarak bilinmemektedir. Gasgaslar, Hititler, Kimmerler, Lidyallar, Persler, Helenistik Krallklar, Romallar, Selçuklular, Çobanoullar, Candaroullar ve Osmanllar egemenlik kurmutur. Safranbolu, 1196 ylnda Selçuklu Sultan II. Klç Arslan’ n Olu Muhittin Mesut ah tarafndan alnm ve Türklerin egemenlii altna girmitir. Safranbolu tarih boyunca çeitli uygarlklar arasnda el deitirdii gibi Türk Beylikleri ve Osmanllar arasnda da el deitirmitir. 1423 ylndan itibaren de Osmanllarn kesin egemenliine girmitir. 17. y.y. da Sinop-Gerede-stanbul ticaret yolu üzerinde önemli bir konaklama ve mallarn deiim merkezi olan Safranbolu’da, birçok sadrazam ve devlet adamnn ikamet ettii ve Saray’da da Safranbolulularn görev ald bilinmektedir. Bu durum Safranbolu’nun Osmanl saraynn arka bahçesi olarak nitelendirilmesini salamtr.

Safranbolu, sivil Osmanl mimarisini tayan geleneksel Türk evleriyle, doal güzellikleriyle ve tarihi boyutuyla ün kazanm nitelikli bir kenttir. Yeni Hamam, Eski Hamam, Cinci Han, Köprülü Mehmet Paa Camii, Kazdalolu Camii, zzet Mehmet Paa Camii, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, Eski Cezaevi, Bulak Maaras, ncekaya Su Kemeri, Yemeniciler Arastas, Demirciler Çars,Manifaturaclar Çars, Tarihi Çemeleri, Kemerleri dönemin nadide deerlerindendir. ehir çevresinde bulunan kaya mezarlar ve tümülüsler de görülmesi gereken yerler arasndadr.

Kaynak : http://www.safranbolu.bel.tr/?/safranbolu/safranbolunun-tarihcesi-245360° Safranbolu

http://www.360safranbolu.comDünyann 7 Harika Kenti

http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/somutkulturelmiras/miras_listesi_tr.pdf

Designed by IDS
TONER FİYATI